wilhelm, franziska eva – schmertzquartett

English